เถิงเลี่ยง ตัวแทนจำหน่ายรองเท้าแบรนด์เนมที่รู้จักกันทั่ว อิมพลีเม้น ArgoERP สร้างระบบแบบ real-time เพื่อการเจริญเติบโตที่มั่นคง

เถิงเลี่ยงกล่าวว่า

หลังจากได้ขึ้นระบบสารสนเทศ ไม่ว่าข้อมูลวัสดุ สินค้าคงคลัง การเงิน หรือข้อมูลต่างๆ ทำให้อยู่ในแนวที่ต้องการ เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ BOM(Bill Of Material;บิลของวัสดุ)กว่าจะได้ข้อมูลต้องรอ 1-2 สัปดาห์เริ่มจากรับออเดอร์มา หลังจากที่ได้สร้างตาราง BOMแล้ว แค่ใช้เวลาประมาณ5วันก็เสร็จ ทำให้ประหยัดเวลาได้ถึง 60%

วางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตในวันข้างหน้า

เถิงเลี่ยง ตัวแทนผลิตรองเท้าทำงานและรองเท้านิรภัยของแบรนด์เนมที่รู้จักกันทั่ว ซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดปัจจุบัน เถิงเลี่ยงได้มีการลงทุนในการให้การฝึกอบรมกับบุคลากรตั้งแต่แรก และปรับปรุงกระบวนการบริหารอย่างต่อเนื่อง ทุกปีเราได้รับเชิญนักวิชาการระดับมืออาชีพจากต่างประเทศมาให้คำปรึกษาและฝึกอบรมถึงโรงงาน เถิงเลี่ยงเชื่อว่าการสร้างความแตกต่างของตน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ / ต้นทุนแรงงาน / ต้นทุนการผลิตอย่างแม่นยำ ถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าของตนเอง ถึงแม้ว่าโดยปกติมีกระบวนการดำเนินงานและไฟล์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็ตาม แต่การค้นหาหรือประกบข้อมูลยังต้องใช้เวลามาก จึงได้เริ่มประเมินผลจากการสร้างระบบ ERP นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการกระบวนการทั้งหมด ยังสามารถบริหารจัดการได้ในทันทีและรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจ

เถิงเลี่ยงได้ทำการเปรียบเทียบคัดเลือกระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรจากหลายเจ้า ทราบดีว่าจุดเด่นของระบบแต่ละเจ้ามีข้อแตกต่าง แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ และให้คำแนะนำในทางปฏิบัติ และมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมรองเท้า หลังจากผ่านการพิจารณาดังกล่าว เถิงเลี่ยงจึงได้ตัดสินใจเลือกArgoERPเป็นหลักในการบริหารธุรกิจ

ข้อมูลชัดแจนโปร่งใส พร้อมการบริหารที่แม่นยำและทันใจ

เราจะก้าวอย่างมั่นคง ไม่อาจถึงจุดมุ่งหมายเพียงชั่วข้ามคืน เถิงเลี่ยงเริ่มจากการใช้โมดูลซื้อขายสินค้าคงคลังมาควบคุมสินค้าคงเหลือในโกดัง ทำการจัดการต้นทุน จากนั้นได้ตั้งเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนแล้วก้าวไปตามปฏิบัติการ เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่ชัดแจนโปร่งใสอย่างเป็นระบบ การใช้ArgoERPในการควบคุมสินค้าคงเหลืออย่างทันใจ รู้ทันกับความต้องการของวัตถุดิบด้วยจำนวนที่ถูกต้องแม่นยำ ลดอัตราการจัดซื้อในกรณีฉุกเฉินอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ข้อมูลภายในองค์กรจะต้องอยู่ในกระบวนการตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างสมบูรณ์แบบและเหมาะสม ขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดสามารถทราบได้ทันที ทำให้ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะเข้าเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันการ

อัตราความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง

ผู้รับผิดชอบระบบ ERP ของบริษัทเถิงเลี่ยง ได้กล่าวว่า หลังจากได้ใช้ArgoERPแล้ว ทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นและมีฟังก์ชั่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อกันละเลย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลายด้าน และควบคุมการตรวจสอบภายในองค์กรด้วยฟังก์ชั่นที่แข็งแกร่ง

ระหว่างการอิมพลีเม้นระบบ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนเดิม หลังจากได้อิมพลีเม้นระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเจ็บปวด ตอนเริ่มใช้ระบบจากไม่มีกลายเป็นมี ผู้ใช้ควรทำตามกระบวนการและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงจะทำให้การอิมพลีเม้นประสบความสำเร็จ ระยะแรกผู้ใช้อาจเกิดความลังเลกับการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความรู้สึกไม่อยากใช้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะให้คำปรึกษาและบริการเป็นอย่างดีในเวลานั้น ไม่เพียงแต่ไปเผชิญหน้าทำความเข้าใจกับผู้ใช้โดยตรงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติการที่โรงงาน แล้วยังช่วยแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะอิมพลีเม้นระบบ จำเป็นต้องเสียงเวลา1-2สัปดาห์กับการใช้Excelทำการคำนวณ ซึ่งตอนนี้ได้ใช้ระบบจัดการแทนทั้งหมด ทำให้การสั่งซื้อวัสดุรวดเร็วขึ้น และเข้ากระบวนการผลิตได้ตรงเวลา แล้วยังช่วยลดจำนวนวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานและลดยอดคงค้างเงินลงทุนได้เป็นอย่างมาก

ArgoERPของAresได้บูรณาการการซื้อขายสินค้าคงคลัง และจัดการต้านการเงินการบัญชี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์กร เพื่อข้อมูลโปร่งใสชัดเจน สะดวกต่อการตรวจสอบ ง่ายต่อการควบคุม อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสีย เพิ่มความชัดเจนในการรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ArgoERPรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบได้ทันการ ซึ่งนำเสนอต้นทุนที่แสดงอย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน ช่วยเถิงเลี่ยงสร้างรากฐานที่มั่นคงและยอดขายที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง