หลิงไห่ใช้ ArgoERP ของ Ares บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม

บริษัทไฮเทคเน้นความคิดสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

กลุ่มหลิงไห่ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2004 เดิมเป็นแผนกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในบริษัท ASUS เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ครอบคลุมกว้างขึ้นและหลากหลายกว่า ในปีที่ผ่านมาทีมงานได้ขยายกิจการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แล็ปท็อปโน้ตบุ๊ค ผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์สมาร์ท บริษัทหลิงไห่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2009 จุดประสงค์คือร่วมมือกับลูกค้าด้วยโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และลดระยะเวลาในการวางสินค้าในตลาด(Time-to-market) ด้วยราคาที่แข่งขันได้และคุณภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เจริญเติบโตด้วยความหลากหลาย ต้องการระบบ ERP ที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างเร่งด่วน

หลิงไห่วิจัยผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งรวมถึงการขยายช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการแข่งขันและให้บริการที่มีคุณภาพสูงกับลูกค้า ดังนั้นในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรควรจะตอบสนองความต้องการให้มากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับเหมาช่วงและการเปลี่ยนแปลงตัวแทนวัสดุ เนื่องจากERPอันเดิมขาดการเชื่อมต่อต่างระบบ จึงได้ตัดสินใจร่วมมือกับ Ares ใช้ระบบ ArgoERP ทำการเชื่อมต่อต่างระบบอย่างรวดเร็ว ด้วยโมดูลการเงิน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การผลิต, การจ่ายเงินเดือน และโมดูลอื่นๆอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การขึ้นระบบด้วยโมดูลที่ครบวงจร เพื่อการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ

ระบบ ArgoERP ของ Ares บูรณาการข้อมูลออนไลน์โดยผ่านแพลตฟอร์มเว็บ อีกทั้งตรงกับความต้องการของหลิงไห่ที่จะได้ติดตามข้อมูลองค์กรจากจีน ฮ่องกง ไต้หวันทั้งสามสถานที่ในทันทีทันใด การอิมพลีเม้นครั้งนี้ รวมทั้งโมดูลการขายสินค้า, การควบคุมวัสดุ, การผลิต, การจัดการสินค้าคงคลัง, การบัญชีการเงิน, การบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ช่วยผู้บริหารของหลิงไห่อัพเกรดความสามารถด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรโดยปราศจากความกังวลกับผลของการตัดสินใจ และทำการบุกเบิกตลาดโดยไม่ต้องคอยแลหลัง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดในเชิงตรรกะและความต้องการของอุตสาหกรรมไฮเทคอย่าง หลิงไห่เป็นอย่างมาก

ควบคุมแผนการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ระบบArgoERP ของ Ares ยังมีจุดเด่นด้วยการมีความยืดหยุ่นสูง ส่วนที่ต้องปรับแก้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนน้อย และง่ายต่อการควบคุมต้นทุนที่ต่างจากระบบ ERP อื่นๆ ไม่เพียงแต่สามารถทำการควบคุมตรวจสอบภายในเท่านั้น แต่ยังมีการบันทึกสถานการณ์ของแต่ละกระบวนการอย่างละเอียด และซอฟต์แวร์ทั้งหมดถูกสร้างบนแพลตฟอร์มด้วยฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านการบริหารจัดการและการเก็บรักษาข้อมูลที่ดีที่สุด ทำให้หลิงไห่ไม่ต้องกังวลในเรื่องการควบคุมบริหาร สามารถตั้งใจพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และประสบความสำเร็จในการแข่งขัน