บริษัท PERFECTRON ซัพพลายเออร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว อิมพลีเม้นระบบ ArgoERP ได้ประสบความสำเร็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท PERFECTRON ได้ใช้ระบบ ArgoERP ของ Ares ที่ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง และได้ขึ้นระบบอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ PERFECTRON สามารถสร้างความเข้มงวดในการตรวจสอบควบคุมภายในและการวางแผนการบริหาร

หลังจาก PERFECTRON ได้อิมพลีเม้นระบบ ArgoERP ประกบกับการไหลของข้อมูลที่สำคัญในองค์กรอย่างรวดเร็วด้วยขั้นตอนอิเล็กทรอนิกส์ไร้กระดาษ และวิธีการประมวลผลแบบแบทซ์ เช่น ตาราง BOM แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น โดยใช้อินเตอร์เฟซไฟล์ทำการโหลดข้อมูลเข้าระบบ ERP โดยตรง ช่วยให้ PERFECTRON สามารถดำเนินการต่อด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงกับลูกค้าทั่วโลกและพันธมิตรทางธุรกิจที่กำลังเติบโต นอกจากทำการรับสมัครอย่างต่อเนื่องและวางแผนการเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้เชี่ยวชาญ แล้วยังต้องการระบบ ERP ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเต็มรูปแบบอย่างเร่งรีบ

ArgoERP ของ Ares วิจัยและพัฒนาขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลทางเว็บ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี IFRS และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยฟังก์ชั่นการตรวจสอบควบคุมภายใน ได้สร้างขั้นตอนการไหลของแบบฟอร์มโดยไม่ต้องตั้งค่ารหัสซ้ำ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ PERFECTRON ได้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของระบบ ArgoERP ที่สามารถขยายระบบในอนาคต ดังนั้นสุดท้ายจึงตัดสินใจอิมพลีเม้นระบบ ArgoERP รวมทั้งโมดูลทางการบัญชีการเงิน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการการผลิต ฯลฯ

หลังจาก PERFECTRON ได้อิมพลีเม้นระบบ ArgoERP ประกบกับการไหลของข้อมูลที่สำคัญในองค์กรอย่างรวดเร็วด้วยขั้นตอนอิเล็กทรอนิกส์ไร้กระดาษ และวิธีการประมวลผลแบบแบทซ์ เช่น ตาราง BOM แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น โดยใช้อินเตอร์เฟซไฟล์ทำการโหลดข้อมูลเข้าระบบ ERP โดยตรง ช่วยให้PERFECTRON ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบทีละอัน และควบคุมกระบวนการง่ายขึ้นอย่างสะดวกสบายโดยไม่ผิดพลาด

นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมของระบบ ArgoERP ที่ออกแบบอย่างเข้มงวดและสมบูรณ์แบบ ยังช่วยให้การควบคุมการดำเนินงานในอนาคตของ PERFECTRON สอดคล้องกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้นด้วย แล้วโซลูชั่น IFRS ของ ArgoERP ที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาล ยิ่งช่วยให้ PERFECTRON สามารถทำการตั้งค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างขวางในอนาคต อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและครองความเป็นผู้นำตลาด