ภัตตาคารเสี่ยงปิน เลือกใช้ระบบ ArgoERP ของ Ares มาควบคุมบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาของการขยายระบบในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Ares ได้ทำการเซ็นสัญญากับเสี่ยงปิน ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมอาหารในไต้หวัน ช่วยเสี่ยงปินทำการอิมพลีเม้นระบบ ArgoERP ที่Ares ได้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง และบูรณาการอย่างสมบูรณ์ด้วยโมดูลการซื้อขายสินค้าคงคลัง, การผลิต, การเงินและบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ

เสี่ยงปินมีถิ่นกำเนิดที่เถาหยวนในไต้หวัน ซึ่งเดิมเป็นภัตตาคารอาหารจีนเสฉวน มีอาหารเป็นร้อยอย่างและเป็นที่รู้จักกันดีด้วยชื่อร้านสวรรค์เสี่ยงสือในบริเวณทางตอนเหนือของไต้หวัน เนื่องจากการเจริญเติบโดของกิจการ ทำให้องค์กรมีความต้องการที่อยากจะบูรณาการข้อมูลภายใน ดังนั้น จึงควรมีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงโมดูลการซื้อขายสินค้าคงคลัง, การเงินและการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงในการทำงานซ้ำ และระบบนี้ยังจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการประสานข้อมูลการค้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวันทั้งสามแห่ง แล้วในอนาคตยิ่งต้องการฟังก์ชันที่สามารถทำการขยายด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือระบบบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ซึ่งระบบใหม่จะต้องเป็น Web solution อย่างแท้จริง และสามารถเชื่อมต่อกันได้ทันที อีกทั้งบูรณาการบาร์โค้ดใช้ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก นอกจากนี้ลักษณะกิจการของเสี่ยงปินมีทั้งอุตสาหกรรมอาหาร, ค้าปลีก, การผลิต, และการให้บริการ จึงทำให้การแสดงหน่วยสินค้ามีหลายแบบซึ่งรวมถึงจำนวนสินค้าที่สูญเสียไป เพราะฉะนั้นจะต้องใช้หมายเลขล็อตของสินค้าและวันหมดอายุในการควบคุมสินค้าในโกดัง เพื่อจะได้สามารถรับทราบข้อมูลในทันที แล้วทำการวางแผนการจัดซื้อ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้วยระบบการบริหารจัดการหลายบริษัทและสมุดบัญชีหลายเล่ม

Ares นอกจากทำให้เสี่ยงปินเชื่อใจในทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพที่ได้สะสมประการณ์มาแล้วหลายปี อินเตอร์เฟซของ ArgoERP ยังใช้ดีและง่ายต่อการบูรณาการ ซึ่งได้ทำการออกแบบและพัฒนาด้วยอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ล่าสุดด้วยความยืดหยุ่นระดับสูง จึงให้ความพึงพอใจกับเสี่ยงปินในการขยายระบบอย่างเต็มที่ ทำให้สามารถร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่ต่างกัน อีกทั้งระบบธุรกิจอัจฉริยะก็ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ทำให้เสี่ยงปินมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น หลังจากได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและทำการเปรียบเทียบกับโซลูชั่น ERP ระดับสากลมาหลายเจ้าแล้ว สุดท้ายได้ทำการตัดสินใจมอบหมายให้ Ares ช่วยอิมพลีเม้นระบบ ArgoERP

ทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพของ Ares จะช่วยเสี่ยงปินทำการอิมพลีเม้นระบบ ArgoERP ที่ครบวงจร และสร้างระบบ ArgoFlow ขึ้นสำหรับการอนุมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตเสี่ยงปินจะได้สามารถใช้เทคโนโลยีบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ(BI), ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM), ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือการจัดการซัพพลายเชน(SCM) , ระบบการจัดการความรู้(KM), ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ PKI และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR)ซึ่งระบบ ArgoERP ได้คลอบคลุมถึงการรวบรวมในด้านโลจิสติก, กระแสเงินสด และการไหลของข้อมูล ทำให้เสี่ยงปินสามารถร่วมมือประสานงานกับอุตสาหกรรมที่ต่างกันด้วยฟังก์ชันที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ รายงานที่สมบูรณ์แบบก็ให้ความพึงพอใจทั้งผู้ใช้งาน ผู้บริหารใช้สูง และผู้ดูแลระบบ โดยการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างในขณะเดียวกัน

เสี่ยงปินกล่าวว่า “เนื่องจากทีมงานที่ปรึกษาของ ArgoERP ได้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ และให้การฝึกอบลมที่สมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการให้บริการที่ดีหลังการขาย ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าเป็นผลการเลือกที่ยอดเยี่ยม เพราะฉะนั้น เรามั้นใจว่าสามารถขึ้นระบบได้สำเร็จตามแผนโครงการ แล้วยังคาดหวังว่าฟังก์ชั่นหลายบริษัทของระบบ ArgoERP ด้วยโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น จะทำให้เสี่ยงปินก้าวไปได้ไกลอย่างไร้กังวล”

บริษัท เสี่ยงปิน จำกัด ได้รับการลงทุนต่อจากภัตตาคารเดิมชื่อฝูลี่อาหารจีนเสฉวน ปัจจุบันร้านสวรรค์เสี่ยงสือ มีความแตกต่างจากภัตตาคารฝูลี่อาหารจีนเสฉวนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้เจาะลึกกับอาหารจีน ซึ่งร้านแรกตั้งอยู่ที่ตึกเถาชี่ในจงลี่ แล้วต่อมาได้เปิดร้านเพิ่มอีกหลายแห่ง เช่น ร้านซินเตี้ยนในเถาเหวียน ร้านแน่หู, ร้านหมิงเย้า, ร้านจิงจั่นในไทเป และร้านไทหน่าน ตลอดจนได้ขยายกิจการไปทั่วไต้หวันตามแผนผังองค์กร